Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö

 

Apurahat


Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö jakaa nykyisin kahta apurahaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.  Säätiön joka toinen vuosi jakaman yksivuotisen apurahan suuruus on 5.000 euroa. Tämän lisäksi jaetaan Ulla ja Kari-Pekka Wilskan Nimikkorahastosta kolmivuotinen apuraha, jonka suuruus on 15.000 euroa (5000 euroa/vuosi).


Apurahoja on jaettu aiempina vuosina mm. näihin tutkimuksiin.Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö julistaa haettavaksi sekä 5.000 euron suuruisen yksivuotisen apurahan vuodelle 2017 että Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahastosta 15.000 euron apurahan vuosille 2017-2019.1)  Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö julistaa haettavaksi Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahastosta 15 000 euron apurahan kolmivuotiskaudeksi 2017–2019, josta saajalle luovutetaan vuosittain 5000 euroa.


Apuraha myönnetään lasten ja nuorten allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on selvittää allergian ja astman haitallisia vaikutuksia ja kehittää näiden haittavaikutusten ehkäisy- ja vähentämiskeinoja.


Vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää tutkimussuunnitelman ja -aikataulun, talousarvion, jo mahdollisesti olemassa olevat rahoituslähteet sekä ohjaajan lausunnon.


Tietoa säätiöstä ja nimikkorahastosta löytyy tältä Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön kotisivulta.


Hakemukset osoitetaan Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön hallitukselle ja lähetetään Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön kotisivulla http://allergiatutkimus.net olevan ”linkin” kautta.

Hakuaika päättyy 30.4.2017 ja apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 31.8.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa professori Erkka Valovirta, erkka.valovirta@terveystalo.com2) Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö julistaa haettavaksi 5000 euron suuruisen 1-vuotisen määrärahan vuodelle 2017.


Apuraha myönnetään allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on selvittää allergian ja astman haitallisia vaikutuksia ja kehittää näiden haittavaikutusten ehkäisy- ja vähentämiskeinoja.


Vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää tutkimussuunnitelman ja -aikataulun, talousarvion, jo mahdollisesti olemassa olevat rahoituslähteet sekä ohjaajan lausunnon.


Tietoa säätiöstä ja nimikkorahastosta löytyy tältä Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön kotisivulta.


Hakemukset osoitetaan Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön hallitukselle ja lähetetään Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön kotisivulla http://allergiatutkimus.net olevan ”linkin” kautta.

Hakuaika päättyy 30.4.2017 ja apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 31.8.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa dos Auli Rantio-Lehtimäki, ahrantio@utu.fi