Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö

 

Tiedotteet 


20.9.2013


Lounais-Suomen allergiatutkimussäätiö

Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahasto


Riitta Nieminen

LK, väitöskirjatutkija


Väitöskirjatyössäni ”Pikkulapsen ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeus: virusetiologia, rinovirusgenotyypit ja viruspersistenssi” tutkin alle 2-vuotiaiden lasten ensimmäisen akuutin uloshengitysvaikeuden virusetiologiaa ja siihen kytkeytyviä tekijöitä.


Lapsista 30-50 % kärsii uloshengitysvaikeudesta vähintään kerran ennen kouluikää. Akuutti uloshengitysvaikeus on yleisin pienten lasten sairaalaan joutumisen syy. Noin 80-95% tapauksista syynä on virusinfektio. PCR diagnostiikan kehittymisen myötä rinovirus on todettu yleiseksi patogeeniksi, mutta luvut ovat vaihdelleet voimakkaasti. Rinovirusetiologia on yhdistetty astman kehittymiseen uloshengitysvaikeutta sairastavilla lapsilla (riski on jopa 10-kertainen <12-kk ikäisillä ja jopa 25-kertainen 3-vuotiailla korkean riskin kohortissa). Ensimmäisen akuutin uloshengitysvaikeuden merkitystä toistuvien uloshengitysvaikeuksien ja astman kehittymiselle on vielä vähän tutkittu.


Tutkimus on osa laajempaa TYKS:n Lasten ja nuorten klinikalla ja Turun yliopiston Virusopin laitoksella tehtävää Vinku2-tutkimusta. Aineisto kerättiin vuosina 2007-2009. Tutkimukseen osallistui 124 lasta, iältään 3-23 kuukautta, ja kaikilla oli ensimmäinen uloshengitysvaikeuskohtaus. Näistä yhteensä 111 otettiin mukaan tähän väitöskirjatutkimukseen. Tutkijalääkäri tutki osallistuneet lapset ja heiltä otettiin samalla nenänielusta imulimanäyte virologisia tutkimuksia varten. Samalla kerättiin myös verinäytteet allergeenien, eosinofiilitason ja tulehdusarvojen määrittämiseksi. Imulimanäytteistä tutkittiin tyypillisimmät hengitystievirukset (rinovirus, respiratory syncytial-virus, bokavirus, enterovirus, metapneumovirus, adenovirus, coronavirus, influenssavirus ja parainfluenssavirus) PCR-menetelmillä. Bokavirusserologia analysoitiin Haartman Instituutissa, Helsingissä.


Tällä hetkellä ensimmäisen julkaisun käsikirjoitus on valmisteilla. Seuraavien osatöiden aineisto on kerätty ja sitä analysoidaan parhaillaan. Tämä apuraha on mahdollistanut kokopäiväisen tutkimustyön ja väitöskirjaprojektin etenemisen.


http://vinku.utu.fi/